ไดรเวอร์ USB สำหรับ Samsung Galaxy S

Tuesday December 28 2010

View Comments


สำหรับผู้ที่มีปัญหากับ Driver เมื่อต่อสาย USB เข้ากับ Computer ให้ดาวน์โหลด Driver นี้ไปติดตั้ง

Download Driver สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32bit

Download Driver สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64bit

สำหรับผู้ที่ใช้ Linux หรือ Mac ให้ใช้ Android SDK drivers แทน

ที่มา – xda-developers